Top 5 veidi, kā gūt pasīvos ienākumus internetā

Papildu ienākumu veidi

Tā ietver gan izglītības izdevumus tostarp par interešu izglītībugan ārstniecības izdevumus tostarp par zobārstniecībugan ziedojumu un dāvinājumu summas, tostarp politiskajām partijām. Nodokļa maksātājs var deklarēt arī katra ģimenes locekļa izdevumus par izglītību un ārstniecību. FOTO: Freepik Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz saimnieciskās darbības veicējiem un vēl papildu ienākumu veidi ienākumu guvēju grupām, kā arī tiem, kuriem par gadu nodoklis jāpiemaksā.

Kāda uzņēmējdarbības forma ir piemērotākā?

Iespēju iesniegt deklarāciju jau no 1. Deklarāciju visērtāk iesniegt elektroniski — Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarēšanas sistēmā EDS. Šo iespēju ar katru gadu izvēlas arvien vairāk iedzīvotāju. Arī izdevumus par Covid testu veikšanu nodokļa maksātājs var iekļaut gada ienākumu deklarācijā. Nodokļa pārmaksa var veidoties dažādās situācijās: ja darba ņēmējs nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu nevienam darba devējam, līdz ar papildu ienākumu veidi gada laikā pa mēnešiem nav piemērots ne neapliekamais minimums, ne atvieglojumi, strādājošam pensionāram pensijai pilnā apmērā nav piemērots pensionāra neapliekamais papildu ienākumu veidi vai nodokļa papildu atvieglojumi.

Nodokli var nākties arī piemaksāt, jo ir progresīvās likmes kā nopelnīt naudu internetā bez maksas, un gada ienākumu veido ne tikai alga, pensija, bet arī apdrošinātāja izmaksātā mūža pensija, autoratlīdzība, ienākumi no saimnieciskās darbības u.

Sākot no Likums nosaka piemaksājamā nodokļa automātisku aprēķināšanu, sākot ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

papildu ienākumu veidi

Papildu attaisnotie izdevumi — par brāli, māsu ar I vai II grupas invaliditāti Nodokļu maksātājs savā deklarācijā var iekļaut ne tikai savus attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecību, bet arī savu ģimenes locekļu izdevumus. Līdz šim bija noteikts, ka tie ir: vecāki, vecvecāki; bērni, mazbērni; laulātais; audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu alimentusarī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai papildu ienākumu veidi izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis papildu ienākumu veidi māsa, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku; apgādībā esošu personu apgādājamie; aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

Papildu ienākumu veidi šā gada likumā ir iekļauta norma, ka IIN maksātājs var saņemt pārmaksāto nodokli arī par brāli vai māsu, kam ir noteikta I vai II grupas invaliditāte.

Jau deklarācijā par Vai samaksu par Covid testu var iekļaut attaisnotajos izdevumos Pagājušajā gadā daudziem bija līdz šim neparedzēti medicīnas pakalpojumu izdevumi. Covid testu varēja vai pat vajadzēja veikt arī par savu naudu piemēram, dodoties uz ārzemēm. Piemēram, vai šos Latvijā veiktos maksājumus par var iekļaut attaisnotajos ārstniecības izdevumos?

Pats sev grāmatvedis vai meklēt profesionāli?

Un, ja tests par samaksu veikts ārzemēs, vai maksājumu var iekļaut attaisnotajos izdevumos? Vai ir atšķirība — tests veikts ES valstī vai trešajā valstī? VID speciālisti informē, ka izdevumus par Covid testu veikšanu iedzīvotāji var iekļaut gada ienākumu deklarācijā. Un nav atšķirības, kurā valstī tests veikts. Attaisnotajos izdevumos var iekļaut ārvalstī veikto maksājumu par Covid testu. Attaisnoto izdevumu gada norma — eiro Kopš Nodokļu maksātājs pārmaksāto nodokli no šiem papildu ienākumu veidi var atgūt pats par saviem tēriņiem, kā arī par katra ģimenes locekļa izdevumiem — arī no eiro par katru personu, izņemot ziedojumu un dāvinājumu summas.

papildu ienākumu veidi

Piemēram, ja ģimenē ar trim bērniem deklarāciju iesniedz tēvs, viņš var deklarēt arī savas sievas izdevumus, kā arī savu vecāku izdevumus. Līdz ar to, par katru deklarējot maksimālo gada summu, tie būtu, piemēram, eiro.

Satura rādītājs

No šīs summas maksimālais atgūstamais nodoklis būtu eiro. Tātad šajā piemērā deklarācijas iesniedzējs — tēvs — varēs atgūt pārmaksāto nodokli, ja viņa ar nodokli gada apliekamā ienākuma summa būs vismaz eiro. Kas šajā gadījumā būs apliekamais ienākums? Jo, iespējams, ka tēvs savai algai jau izmanto nodokļa atvieglojumus par papildu ienākumu veidi, paša algai ir neapliekamais minimums.

Kā skaidro VID, ar nodokli apliekamais ienākums ir summa, kurai ir piemēroti atvieglojumi piemēram, par apgādājamiem un neapliekamais minimums un no kuras ieturams iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Nodokļa atvieglojumi — par apgādājamiem Iesniedzot deklarāciju, nodokli var atgūt arī tad, ja gada laikā nav izmantoti atvieglojumi par apgādājamiem piemēram, apgādājamais nav bijis ierakstīts algas grāmatiņā. Tiesības piemērot atvieglojumu ir par bērniem un citām personām, kas minētas likuma Nodokļa pārmaksa ne tikai par attaisnotajiem izdevumiem Nodokļa pārmaksa var veidoties dažādās situācijās: darba ņēmējs nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu nevienam darba devējam, līdz ar to gada laikā pa mēnešiem iespējas kā motivācija piemērots ne neapliekamais minimums, ne atvieglojumi.

Navigācijas izvēlne

Piemēram, cilvēks strādā vairākās darbavietās. Algas grāmatiņu var iesniegt tikai vienā darbavietā. Pārmaksa var veidoties strādājošiem pensionāriem, kuru pensijai pilnā apmērā nav piemērots pensionāra neapliekamais minimums vai nodokļa papildu atvieglojumi personām ar invaliditāti, politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Nodoklis var būt jāpiemaksā Saimnieciskās darbības veicējiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek aprēķināts rezumējošā kārtībā par gadu. Ja veidojas apliekams ienākums, tad jāsamaksā nodoklis. Papildu ienākumu veidi arī tiem, kas iesniedz deklarāciju tikai tādēļ, lai atgūtu nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, jāzina, ka atbilstoši VID datiem vienlaikus tiek aprēķināts IIN arī visa gada ienākumam.

Tāpēc var būt situācijas, kad par gada ienākumu nodoklis ir jāpiemaksā.

Top 5 veidi, kā gūt pasīvos ienākumus internetā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklim ir progresīvā likme Gada ienākumu veido dažādi ienākumi: ne tikai alga, pensija, bet arī apdrošinātāja izmaksātā mūža pensija, autoratlīdzība, ienākumi no saimnieciskās darbības u. Gada apliekamo ienākumu var ietekmēt diferencētā neapliekamā minimuma neatbilstība VID prognozētajam neapliekamajam minimumam, ko darba devējs katru mēnesi piemērojis algai. Jo, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu, ņem vērā gada ienākumu.

Nodoklis jāsamaksā arī tad, ja neiesniedz deklarāciju Kā informē VID, sākot no Tātad, aizpildot Visiem iedzīvotājiem, kuri nebūs iesnieguši gada ienākumu deklarāciju par Ar šo paziņošanu tiek uzskatīts, ka gada ienākumu deklarācija ir iesniegta un personai ir pienākums aprēķināto papildu ienākumu veidi IIN summu iemaksāt budžetā.

Bloga izveide

Iedzīvotājiem tiek saglabāta iespēja iesniegt gada ienākumu deklarāciju precizējumu, pievienojot papildus attaisnotos izdevumus apliecinošos dokumentus, tādējādi samazinot IIN aprēķinu. Papildu ienākumu veidi piemaksājamā nodokļa aprēķināšanu sākot ar Izmaiņas gada ienākumu deklarācijā Gada papildu ienākumu veidi deklarācijā norādāmā informācija ir noteikta Ministru kabineta Jaunās gada ienākumu deklarācijas veidlapas D, D3 un D31 sāk izmantot Būtiskākās izmaiņas papildu ienākumu veidi saistītas ar: iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu, ja deklarē ienākumam pielīdzināmu aizdevumu; ienākumu deklarēšanu solidaritātes nodokļa maksātājiem gadījumos, kad saņemts ienākums ārvalstīs; deklarācijas aizpildīšanu saimnieciskās darbības izdevumu papildu ienākumu veidi piemērošanai un lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumu pārnešanai no citiem saimnieciskās darbības ienākumiem; saņemtā valsts atbalsta maksājuma lauksaimniecībai deklarēšanu, ja kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā; apliekamā ienākuma palielinājuma deklarēšanu, kas veidojas no privātā pensiju fonda veikto izmaksu un uzkrāto pensiju kapitāla starpības.

Deklarācijas sagatavē ir iekļauta visa VID rīcībā esošā informācija — no ienākuma izmaksātāju iesniegtajiem paziņojumiem par fiziskajai personai izmaksātajām summām, privātajiem pensiju fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām, izglītības iestādēm, ārstniecības iestādē veiktajiem maksājumiem un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Kur redzamas e-kvītis un čeki VID apkopotajā informācijā par gada ienākumu deklarācijām ir skaidrotas situācijas ar e-kvītīm un čekiem, kas iesūtīti ar mobilo lietotni, arī jautājumi un VID sniegtās atbildes.

Informāciju par savu radinieku e-kvītīm var pielasīt savā gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumā.

Kādos gadījumos var atgūt no valsts pārmaksātos nodokļus?

Kādēļ es neredzu bērnu e-kvītis? Informācija par e-kvītīm automātiski pielasās tikai par pašu deklarācijas iesniedzēju. Ārsts izrakstīja e-kvīti, bet EDS es to neredzu. Attaisnojuma izdevumos informācija par e-kvīti tiek attēlota tikai tajos gadījumos, kad par to ir iesniegta precīza informācija no pakalpojuma sniedzēja.

KĀ IZVEIDOT THUMBNAIL (TITULBILDI) PRIEKŠ YOUTUBE VAI FACEBOOK IERAKSTA

Informācija tiek iesniegta reizi ceturksnī. Vai elektroniskā kvīts ir jāiesniedz pašam? Nē, ja informācija par e-kvīti jau ir iesniegta no pakalpojuma sniedzēja, tad pašam to darīt nav nepieciešams. Kā es varu zināt, vai ārsts ir nosūtījis jums manu elektronisko e-kvīti? Kur EDS var redzēt e-kvītis, ko ārsts izsniedza?

papildu ienākumu veidi

Attaisnoto izdevumu papildu ienākumu veidi tiek attēlota informācija par katras konkrētās personas e-kvītīm, par papildu ienākumu veidi iesniegtas atskaites no pakalpojumu sniedzējiem. VID mobilā lietotne.

Seko aktualitātēm

Vai dati par maniem radiniekiem būs jau pieejami? Nē, bet, kad pievienosiet tos saviem attaisnoto izdevumu dokumentiem, tie saglabāsies jūsu radinieku sarakstā, kurš paliks pieejams, iesniedzot nākamos attaisnotos izdevumus. Vai varu lietot lietotni visu gadu vai tikai pirms gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas? Mobilā lietotne ir pieejama visa gada garumā, lai augšupielādētu visus nepieciešamos attaisnotos izdevumus. Jūs varat savus dokumentus augšupielādēt uzreiz pēc to iegūšanas vai augšupielādēt no sava telefona galerijas.

Vai varu ar lietotnes starpniecību iesniegt čekus par savu radinieku?

papildu ienākumu veidi

Mobilajā lietotnē, aizpildot attaisnoto izdevumu dokumentus, jums ir jāatzīmē, ka dokuments tiek iesniegts par jūsu radinieku, un jāievada sava radinieka vārds, uzvārds, personas kods un radniecības pakāpe. Informācija par pārmaksāto nodokli VID neizdos rakstveida lēmumu par IIN pārmaksas atmaksu, ja pēc gada ienākumu deklarācijas aprēķinātā IIN pārmaksas Bitcoin kā nopelnīt vietnes būs apstiprināta pilnā apmērā.

papildu ienākumu veidi

Uzskatāms, ka lēmums ir paziņots ar IIN pārmaksas atmaksas ieskaitīšanu personas kontā vai ar paziņojumu par novirzīšanu nokavēto nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu segšanai vai ieskaitīšanu zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildei. Nodoklis jāmaksā vienotajā nodokļu kontā. Vai var maksāt EDS? No šī gada ir ieviests vienotais nodokļu konts, kurā tiek maksāts arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1.

Tajā EDS lietotājam pieejama visa informācija par veicamajām nodokļu iemaksām, kā arī nodrošināta iespēja nodokļus samaksāt tiešsaistē. VID iesaka veikt maksājumu caur EDS, jo šī funkcionalitāte automātiski piedāvā veikt maksājumu pareizājā nodokļu papildu ienākumu veidi, t.

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

Papildu ienākumu veidi Kādos gadījumos var atgūt no valsts pārmaksātos nodokļus? Katru gadu, sākot no marta, Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt ienākumu deklarāciju, lai saņemtu no valsts iepriekšējā gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli. Atbilstoši likumam tā ir daļa no līdzekļiem, ko pērnā gada laikā esam samaksājuši par ārsta pakalpojumiem vai izglītību tostarp bērnu pulciņiem jeb interešu izglītībuuzkrājumiem privātajai pensijai, kā arī par diferencēto neapliekamo minimumu, kas pārsniedz mēnesī noteikto. Lai gan gada ienākumu deklarācija ir obligāta tikai nedaudzām iedzīvotāju grupām, ir vērts deklarēt savus ienākumus brīvprātīgi, īpaši ja ir apgādājamās personas, bijuši izdevumi par mācībām vai ārsta pakalpojumiem.