Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Papildu ienākumu veids papildu ienākumu veids, Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Saturs

    Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija Īss apraksts: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

    papildu ienākumu veids papildu ienākumu veids mēs nopelnām naudu internetā

    Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un euro pārējām personām mājsaimniecībā. Ministru kabineta Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un euro pārējām personām mājsaimniecībā. Pamata sociālās palīdzības pabalstu veidi: garantētā minimālā ienākuma pabalsts GMI mājokļa pabalsts Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tiek piešķirti pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai: veselības aprūpes pabalsts; pabalsts personai ar funkcionāliem traucējumiem; pabalsts uzturam; pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

    papildu ienākumu veids papildu ienākumu veids tirdzniecības robots biržā

    Pabalsti krīzes situācijās: pabalsts ārēju seku novēršanai vai mazināšanai, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus; pabalsts ārēju seku novēršanai vai mazināšanai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, Pabalsti krīzes situācijās: pabalsts ārēju seku novēršanai vai mazināšanai, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus; pabalsts ārēju seku novēršanai vai mazināšanai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, izvērtējot klienta materiālo stāvokli; pabalsts neatliekamā gadījumā, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli; pabalsts krīzes situācijā personai pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas vietas, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli; pabalsts krīzes situācijā personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli; pabalsts krīzes situācija saistībā ar COVID izplatību, neizvērtējot klienta materiālo stāvokli.