Zināšanu avots

E-komercijas jaunumi

kā vislabāk nopelnīt naudu pasaulē

VadZ, Loģistika Kursa anotācija Studiju kurss sniedz pamatzināšanas digitālajos tehnoloģiskajos procesos elektroniskajā komercijā un mārketingā, kā arī izskaidro tiesiskos un drošības jautājumus digitālajā vidē. Pielietojot zināšanas apgūtas prasmes jaunu biznesa modeļu organizācijas formām profesionālajā darbībā.

iespējas ir izdevīgas

Tiek izskatīti piemēri un apgūta kompetence tradicionālā biznesa procesu transformācijai digitālajā vidē. Kursa rezultāti un to vērtēšana ZINĀŠANAS: 1 Spēj izskaidrot e-komercijas attīstību ietekmējošos faktorus digitālajā tirgū un ir zināšanas e-komercijas tomsett opcijas pamatprincipos un tehnoloģijās. Individuālais patstāvīgais darbs. PRASMES Profesionālās prasmes 1 Spēj patstāvīgi apkopot, sistematizēt un analizēt e-komercijas attīstību raksturojošo informāciju, pielietojot atbilstošas pētījumu metodes konkrētas problēmas risināšanai.

Praktiskais darbs. Vispārīgās prasmes 1 Spēj prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus.

DatZT008 : Informātikas apguves iespējas profesionālajās izglītības iestādēs

Gadījuma izpēte. Kursa saturs kalendārs 1. E-komercijas loma zināšanu sabiedrībā un attīstība mūsdienu ekonomikā Informācijas komunikācijas tehnoloģiju attīstības vēsture. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra. Informācijas un zināšanu pieejamība. Uzticēšanās un drošības radīšana. E-komercijas vide. Informācijas un komunikāciju izmantošanas ieguvumi.

  • Kā iet uz augšu par iespējām
  • Kādas ir strauji augošās tendences, kas noteiks tirdzniecības tiešsaistē nākotni?
  • Par e-komerciju | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
  • Kā uzzīmēt divas tendenču līnijas

Digitālo vidi raksturojošie rādītāji. E-komercijas būtība, mērķi un funkcijas Elektroniskās komercijas jēdziens. Intranets, extranets, internets un e-komercija.

cik reāli var nopelnīt, izmantojot bināros opcijas

E-komercijas pielietojumi. E-komercijas atšķirība no tradicionālās tirdzniecības formas. E-komercijas attīstība un perspektīvas. E-komercijas attīstības problēmas.

binārā opciju stratēģija

Vienotais digitālais tirgus. E-komercijas organizācijas pamatprincipi un tehnoloģija Interneta vietne. Datu bāzes izvietošana. Ārpakalpojums jeb hostings. Digitālās vides tirdzniecības, mārketinga un biznesa procesu tehnoloģiskie risinājumi.

E-komercijas dalībniekus raksturojošā statistika Interneta pieejamība un izmantošana. Ienākumu līmenis, sociālais līmenis, nodarbošanās, kultūras līmenis, izglītības līmenis, tautība, reliģija.

viegli nopelnīt bitcoin

Globalizācijas ietekme uz patērētāju rīcību elektroniskajā komercijā. E-komercijas tiesiskie un darījumu drošības aspekti Pakalpojuma sniedzēju darbības e-komercijas jaunumi. Informācijas sistēmu drošības reglamentācija. Informācijas tehnoloģiju noziegumi. Informācijas aprites pamatnosacījumi. Distances līgums. Intelektuālā īpašuma tiesības. Konkurences tiesības. Patērētāju tiesību aizsardzība.

Par e-komerciju

E-komercijas tehniskā drošuma nodrošināšana. Aizsardzības risinājumi. Datu aizsardzība. Tirgotāju aizsardzība pret nepamatotiem maksājumu atteikumiem. Pircēja privātās informācijas aizsardzība. Pircēju aizsardzība e-komercijas jaunumi kredītkartes datu zādzību. Informācijas sabiedrības ētiskās dimensijas.

Drošs bizness e-komercijas laikmetā

Digitālā tirgus izpēte un patērētāju uzvedība elektroniskajā vidē Tirgus izpētes nozīme un veidi. Tirgus izpētes process. Tirgus izpētes metodes. Tirgus veidi.

E-komercijas rītdiena: četras jaunākās tendences Aicinājumi palikt mājās, distancēties un liegums daudzas preces un pakalpojumus iegādāties klātienē par pārcelšanos uz interneta vidi un e-komercijas virziena attīstīšanu piespiedis domāt pat mazākos tirgotājus un ražotājus. Ko no šiem skaitļiem un tendencēm varam sagaidīt ilgtermiņā un vai e-komercijas burbulim ir lemts plīst līdz ar pandēmijas ierobežojumu atcelšanu? Līdzšinējie novērojumi liek domāt, ka e-komercijas uzvaras gājiens ir uz palikšanu.

Patērētāju rīcība. Patērētāju psiholoģija.

atslēgvārdi

Interneta vietnes funkcijas un dizains Mājaslapas izstrāde - procesa modelis, piedāvātā produkta un funkcionalitātes saraksts, vizuālais risinājums.

Mājaslapas veiktspējas analīze. Elektroniskie pasūtījumi un norēķinu sistēmas Elektroniskais iesniegums. Elektroniskā datu apmaiņa. Maksājumu kartes.

Iesaki ierīci apskatam!

Elektroniskā nauda. Meklētājprogrammas, to nozīme E-komercijā. Digitālā mārketinga principi e-komercijā Internetā izvietotās meklētājprogrammas.

KĀ IZVEIDOT THUMBNAIL (TITULBILDI) PRIEKŠ YOUTUBE VAI FACEBOOK IERAKSTA

Mērķa tirgus vajadzību noteikšana Tirgus segmenta noteikšanas priekšrocības. Segmentēšanas kritēriji un e-komercijas jaunumi. Globālā segmentēšana. Mērķa tirgus izvēle. Produkta piemērotība digitālajam tirgum.

E-komercijas tendences 2020. gadā

Produktu klasifikācija un elementi E-komercijas jaunumi piedāvājuma veidošana. Nozaru tirgus atšķirības. Reģionu tirgus atšķirības. Produkta pozīcijas izveide. Noieta apjomu prognozēšana. Mārketinga komunikācija un līdzekļi produkta virzīšanai tirgū. Loģistika e-komercijā Pirkuma pasūtījuma pieņemšana un apstrāde. Pirkuma procesa izsekošana. Piegādes organizēšana.

Sūtījumu atgriešana. Sadales kanāli un to dalībnieki.

  1. Lielā kapitāla bināro opciju bonuss
  2. E-komercijas tendences gadā E-komercijas jaunumi
  3. Blogs – Montonio Finance
  4. Luminor E-komercijas savienojums Uzzini vairāk 1.
  5. Kā Sobčaks pelna naudu

Pārrobežu sūtījumu organizēšana un piegādes procesi. Patērētāju interešu ievērošana. Efektīva produkta virzīšana digitālajā tirgū Virzīšanas tirgū būtība un metodes. Pārdošanas veicināšana.

E-komercija

Sociālo tīklu izmantošana produkta virzīšanai digitālajā tirgū Sociālo tīklu un mediju mārketings. Kodu izmantošana e-komercijas tehnoloģijās 1h — lekcija, 1h praktiskie darbi E-komercijas jaunumi kredītpunktu iegūšanai Kursa apguves laikā studentiem jāveic patstāvīgais darbs par e-komercijas, digitālā tirgus organizācijas pamatprincipu un tehnoloģiju attīstības izpēti. Studentu patstāvīgā darba izpildes kontrolei studiju kursa noslēgumā jāraksta kontroldarbs. Grupu darba laikā jāanalizē patērētāju uzvedība tīmekļa vidē un jānovērtē produkta piemērotība e-komercijai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums 1 Studenti iepazīstas un studē literatūru par e-komerciju un digitālo tirgu. Obligātā literatūra 1. Lektauers A. Elektroniskā komercija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU,lpp 2. Turban E. Stabulnieks J. E-komercijas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos.

2021. gada e-komercijas tendenču top 10

Latvijas Tehnoloģiskais centrs, Papildliteratūra 1. Digitālais mārketings. Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana.

kā nopelnīt mazāk naudas

Mācību materiāls. Projekta Nr. Atstāja Dz. Vide un ekonomika.

E-komercijas rītdiena: četras jaunākās tendences

Rīga, LU,lpp. Hārts Dž. Pasākumu plāns: e — mārketings. Rīga: Lietišķās informācijas dienests,lpp. Periodika un citi informācijas avoti 1. E-komercijas jaunumi — www. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs — www.

Pēc neilga laika, Tev vajadzēs atkārtoti autorizēties!