Investīciju iespējas Latvijā

Investīciju iespējas

Saturs

  Piesakieties sarunai Efektīva līdzekļu ieguldīšana Fondu pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums CBL Asset Management, savukārt ieguldījumus trešo pušu pārvaldītāju fondos iespējams veikt izmantojot Bankas Brokeru pakalpojumus. Investēšana ieguldījumu fondos ir viens no izplatītākajiem un efektīvākajiem naudas līdzekļu uzkrāšanas veidiem mūsdienās. Daudzu ieguldītāju naudas līdzekļu apvienošana dod iespēju paplašināt investīciju iespēju spektru un īstenot profesionālu šo līdzekļu pārvaldīšanu, ar mērķi gūt peļņu. Naudas līdzekļu investēšana ieguldījumu fondos jau vairāk kā investīciju iespējas ir pierādījusi savas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem ilgtermiņa ieguldījumu veidiem. Investēšana ieguldījumu fondos dod iespēju ne tikai pasargāt kapitālu no vērtības krišanās, kas rodas inflācijas rezultātā, bet arī gūt augstākus ienākumus.

  Written By Banka Citadele Mājsaimniecību uzkrājumu līmenis, kas vēsturiski Latvijā bijis zems, pandēmijas laikā ir būtiski palielinājies, sasniedzot 12 miljardus eiro. Investīciju iespējas atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājiem, kas brīvo naudu arvien aktīvāk investē akcijās un fondos, Latvijas iedzīvotāji lielākoties uzkrāj kontos vai depozītos, kur peļņas iespējas ir tuvu nullei, liecina Citadeles meitas uzņēmuma CBL Asset Management apkopotā informācija.

  Mainās veids, kā veidojam uzkrājumus Mājsaimniecību interese par uzkrājumiem ārpus depozītiem pērn palielinājās pavisam nedaudz, investīciju iespējas kopējais uzkrājumu pieaugums bija straujāks.

  investīciju iespējas

  Ieguldījumi ilgāka termiņa produktos pērn investīciju iespējas pavisam nepopulāri — ieguldījumi pensiju 3. Tas, visticamāk, skaidrojams ar to, ka iedzīvotāji nenoteiktības un krīzes laikā izvēlas veidot uzkrājumus tā, lai tie nepieciešamības gadījumā būtu viegli un ātri pieejami. Vienlaikus izveidotie uzkrājumi, kas, atliekoties ceļojumiem, atpūtas un kultūras pasākumiem, visticamāk, sākotnēji nebija plānoti kā ilgtermiņa krāšana, veicinājuši interesi par plašākām brīvās naudas ieguldīšanas iespējām.

  investīciju iespējas

  Taču, kā liecina statistika, diemžēl vairums gadījumos interese nav realizējusies reālās ieguldīšanas darbībās. Latvijā pusi no kopējā mājsaimniecību ieguldījumu apjoma veido dzīvības apdrošināšana, un citas investīciju iespējas tiek izmantotas krietni mazāk.

  investīciju iespējas

  Savukārt Lietuvā un Igaunijā ir pretēji — dominē ieguldījumi akcijās, fondos, parāda vērtspapīros. Ieinteresēti uzkrāt, nav ieinteresēti investīciju iespējas Salīdzinot ar kaimiņiem Baltijā, Latvijas iedzīvotāji viskūtrāk izmanto iespēju pelnīt, brīvo naudu ieguldot fondos un akcijās, savukārt Lietuvas — visaktīvāk. Vērtējot mājsaimniecību ieguldījumu struktūru, Latvijas iedzīvotāju aktivitāte, investējot fondos, ir investīciju iespējas zema — ap miljoniem eiro, savukārt Lietuvā tā teju trīs reizes lielāka — ap miljoniem eiro, Igaunijā — ap miljoniem eiro, liecina Eurostat statistika uz pērnā gada 3.

  investīciju iespējas

  Savukārt investēšana akcijās Lietuvā un Igaunijā vairākkārt pārsniedz Latvijas iedzīvotāju aktivitāti — attiecīgi ap miljoniem Lietuvā, miljoni Igaunijā un ap miljoniem Latvijā. Mājsaimniecību investīcijas Baltijā sastāda nelielu daļu no kopējiem finanšu aktīviem, un visās trīs Baltijas valstīs mājsaimniecības veic investīcijas mazākā apjomā nekā citās Eiropas Savienības ES valstīs, pat ņemot vērā Baltijas valstu šī brīža ekonomiskās attīstības stadiju.