No autoratlīdzības būs 5% iemaksas pensijai - LV portāls - Minimālā iemaksa 24 iespēja

Minimālā iemaksa 24 iespēja

  • Atjaunināts:
  • Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš
  • Payment Options

Minimālo iemaksu objekts ir trīs minimālās algas — eiro ceturksnī jeb eiro mēnesī. Labklājības ministrija ir apkopojusi dažus biežāk uzdotos sabiedrības jautājumus par šo tematu. Iemaksas — obligātais maksājums — nonāk speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus.

minimālā iemaksa 24 iespēja

Sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmērs atkarīgs no minimālā iemaksa 24 iespēja sociālajām iemaksām — jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs.

Daudzas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no minimālo iemaksu prasības — pensionāri, cilvēki ar I un II grupas invaliditāti, tie, kuru paša vai laulātā nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns līdz 3 gadu vecumam, jaunieši līdz 24 gadu vecumam, ja viņi mācās pilna laika studijās vai speciālās izglītības iestādē, u.

Kur paliks nauda, kas tagad būs jāmaksā obligāti? Likumā noteikts, kas šis obligātais maksājums nonāks speciālā budžeta kontā, kas dos tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Sociālā apdrošināšana ir valsts sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa. Personām, kuras veic sociālās apdrošināšanas iemaksas no saviem darba ienākumiem, ir tiesības saņemt attiecīgus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, kurus izmaksā atkarībā no viņu veiktajām sociālajām iemaksām — jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs.

Valdība nosaka minimālās sociālās iemaksas; par procentpunktu samazina sociālo nodokli

Kādi ir sociālās apdrošināšanas veidi? Ir vairāki sociālās apdrošināšanas veidi: valsts pensiju apdrošināšana; sociālā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām; invaliditātes apdrošināšana; vecāku apdrošināšana. Kā minimālās obligātās iemaksas tiks aprēķinātas?

minimālā iemaksa 24 iespēja

Strādājošajam obligāto iemaksu objektus summē, t. Minimālās obligātās iemaksas veic proporcionāli deklarētajam obligāto iemaksu objektam un tām kalendāra dienām, kurās cilvēks ir darba ņēmējs.

Minimālās obligātās iemaksas aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSAA trīs mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša VID vienas darba minimālā iemaksa 24 iespēja laikā informē darba devēju un pašnodarbināto elektroniskajā deklarēšanas sistēmā EDS.

Darba devējam ir pienākums samaksāt minimālās obligātās iemaksas līdz trešā mēneša VSAA 3 mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic pārrēķinu par kalendāro gadu, ņemot vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam Ja gada griezumā personai ir minimālais obligāto iemaksu objekts, tad pārmaksātās minimālās obligātās iemaksas tiek atdotas maksātājam darba devējam, pašnodarbinātajam.

minimālā iemaksa 24 iespēja

Vai minimālās iemaksas no 1. Arī tiem, kas sniedz pašvaldības vai ES projekta ietvaros finansētu pakalpojumu bērnam līdz 18 gadiem; pašnodarbinātajiem, kuriem uz laiku ir apturēta saimnieciskā darbība.

Minimālās obligātās iemaksas nepiemēro: sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājam; iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka; ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka. Minimālās obligātās iemaksas nav jāveic proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra minimālā iemaksa 24 iespēja, kurās darba ņēmējs ir: atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas; bērna kopšanas atvaļinājumā; darba ņēmējam bērna tēvam ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu; darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba M5 opcijas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns; par pārejošas darbnespējas minimālā iemaksa 24 iespēja A un B darbnespējas lapa ; grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa.

Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Kas notiek, ja mēneša ienākumi nesasniedz minimālās algas apmēru? Pašnodarbinātajam, kurš prognozē, ka viņa ienākumi mēnesī nesasniegs minimālās algas apmēru, būs iespēja iemaksas kā nopelnīt naudu kaķī no faktiskā ienākuma, ja viņš būs iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam apliecinājumu par nākamā mēneša ienākumiem līdz Vairāk par sociālajām iemaksām var uzzināt Labklājības ministrijas mājaslapā un Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.

Šī maksājumu metode kļūs pieejama tikai kad būsi veicis un verificējis savu kontu ar pirmo bankas pārskaitījumu.

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.