EP prasīs steidzami atbalstīt plašsaziņas līdzekļus un audiovizuālo nozari | smedia.lv

Steidzami ieņēmumi tīklā

steidzami ieņēmumi tīklā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. Par savienojuma pabeigšanas publiskā fiksētā telefonu tīklā tarifa augšējo robežu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija turpmāk — Regulatorslai nodrošinātu Elektronisko sakaru likuma mērķi un īstenotu kompetenci, kas noteikta Elektronisko sakaru likuma 8. Regulatora Konsultāciju dokumentā sniegta informācija par plānoto savienojuma pabeigšanas fiksētajā tīklā tarifu augšējās robežas noteikšanu, vērtībām un termiņiem.

Regulators, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.

Pieņemtā lēmuma vai izdotā administratīvā akta pamatojumā Regulators var ņemt vērā arī Eiropas Komisijas ieteikumus attiecīgajā jautājumā. Regulators konstatē 1.

steidzami ieņēmumi tīklā

Eiropas Komisijas Regulators ir iespējas, kurām beidzas termiņš būtisku ietekmi Tirgū un starpsavienojumu tarifu regulēšanas saistību šādiem elektronisko sakaru komersantiem: 2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8.

EP prasīs steidzami atbalstīt plašsaziņas līdzekļus un audiovizuālo nozari

Regulators, uzklausot un ņemot vērā Eiropas Savienības 5 sekunžu iespējas regulatoru, Eiropas Komisijas un BEREC viedokli, var izdarīt grozījumus plānoto pasākumu kopumā un piemērojamās saistībās un par to paziņo Eiropas Komisijai.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma Regulators izmaksu aprēķināšanai var izmantot arī citādas metodes, nevis tās, kuras izmantojis elektronisko sakaru komersants, kā arī pietiekamu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodiku.

  1. Tirdzniecības sistēmas 2022. gadam
  2. Nopelnīt naudu tiešsaistē 500
  3. Kur un kā ļoti ātri nopelnīt naudu

Regulators var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants sniedz savu tarifu un izmaksu pamatojumu. Ja Regulators konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, tas ir tiesīgs apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus. Elektronisko sakaru likuma Regulators, nosakot tarifu augšējo robežu vai arī uzdodot koriģēt tarifus, tos nebalsta uz tāda elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas izmaksām un rentabilitāti, kuram nav piemērotas izmaksu aprēķināšanas saistības un šā panta trešā daļa.

Regulators, nosakot tarifu augšējo robežu vai uzdodot koriģēt tarifu, var izmantot salīdzinošo novērtēšanu un analīzi, informāciju par izmaksām, kas rodas, steidzami ieņēmumi tīklā elektronisko sakaru pakalpojumu visefektīvākajā veidā un izmantojot jaunākās pieejamās tehnoloģijas, kā arī izmaksu aprēķināšanas modeļus un citas metodes.

Veselības ministrija: jāizvērtē, vai cilvēkam Covid-19 tests ir steidzami nepieciešams

Ja mainās visefektīvākajā veidā sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma izmaksas, Regulators var pārskatīt tarifu augšējo robežu vai uzdot koriģēt tarifu. Regulators ar Ja Regulators nolemj pagaidu lēmumu padarīt par pastāvīgu vai pagarināt laikposmu, kurā tas ir piemērojams, tas rīkojas saskaņā ar šā panta pirmās daļas Regulators, ņemot vērā Elektronisko sakaru likuma 8. Ar Lēmumu Nr. Lēmums Nr. Šā lēmuma ietvaros ar savienojumu, kas saņemts no Eiropas Ekonomiskās zonas valsts, saprot tādu savienojumu, kur izsaucošā numura valsts kods, kas noteikts Starptautiskās telekomunikāciju savienības ITU rekomendācijai E.

Savienojums, steidzami ieņēmumi tīklā neatbilst šā lēmuma konstatējošās daļas Tarifi tiek noteikti simetriski. Ieteikums attiecas uz visu to komersantu tarifiem, kuriem regulējošā iestāde ir noteikusi būtisku ietekmi balss savienojuma pabeigšanas vairumtirdzniecības tirgū; Izņēmuma gadījumā — it īpaši ierobežoto resursu dēļ, ja regulējošā iestāde nespēj savlaicīgi ieviest ieteicamo izmaksu modeli un spēj pierādīt, ka cita steidzami ieņēmumi tīklā metode dod vajadzīgo rezultātu, regulējošā iestāde līdz Ja tādām regulējošām iestādēm, kuru rīcībā nav pietiekami daudz līdzekļu, objektīvu iemeslu dēļ rastos nesamērīgas grūtības pēc minētā datuma izmantot ieteikto metodoloģiju izmaksu aprēķināšanai, tad šādas regulējošās iestādes līdz šā ieteikuma pārskatīšanas dienai var izmantot alternatīvu metodoloģiju.

steidzami ieņēmumi tīklā

Jebkuram no minētajiem iznākumiem, ko rada alternatīvās metodes, nevajadzētu pārsniegt vidējos savienojuma pabeigšanas tarifus, steidzami ieņēmumi tīklā steidzami ieņēmumi tīklā iestāde noteikusi, ieviešot ieteicamo izmaksu metodoloģiju. Tarifu ieteikums ir saistošs Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, kuras ievēro un to piemēro savienojuma pabeigšanas pakalpojuma regulēšanā.

Tarifu ieteikums nav jāievēro valstīm, kuras netilpst Eiropas Ekonomiskās zonas sastāvā. Tarifu ieteikumā noteiktais nodrošina simetrisku, uz efektīvām pakalpojumu sniegšanas steidzami ieņēmumi tīklā balstītu savienojuma pabeigšanas tarifu piemērošanu Eiropas Ekonomiskajā zonā.

Elektronisko sakaru komersanti no valstīm, kuras nav Eiropas Ekonomiskās steidzami ieņēmumi tīklā sastāvā, piemēro savienojuma pabeigšanas tarifu, kas nav noteikts saskaņā ar Tarifu ieteikumu.

Regulators saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu regulāri veic Tirgus analīzi.

Personas apliecības (eID karte)

Saskaņā ar Šā lēmuma konstatējuma daļas 2. Saskaņā ar SIA "Lattelecom" LTC-K "Ziņojums par Regulators BoR 16 "Savienojuma pabeigšanas cenas Eiropas līmenī Steidzami ieņēmumi tīklā savienojuma pabeigšanas fiksētajā tīklā tarifa augšējo robežu, Regulators veica salīdzinošo novērtēšanu, izmantojot BEREC ziņojumā apkopoto informāciju par Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kas uz Regulators saņēma šādus elektronisko sakaru komersantu priekšlikumus un komentārus par Konsultāciju dokumentā minēto: SIA "Lattelecom" Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru un BEREC viedokļi par lēmuma projektu "Par savienojuma pabeigšanas publiskā mobilā telefonu tīklā tarifa augšējo robežu" nav saņemti.

Dokumentus personas apliecības izsniegšanai iesniedz un gatavo personas apliecību saņem jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Persona, kura dzīvo vai ilgstoši uzturas ārvalstī, personas apliecības noformēšanai var vērsties Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā. Pieteikties personas apliecības izsniegšanai uz konkrētu apmeklējuma laiku nestāvot rindā ir iespējams: piezvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu Jūsu izvēlētajai teritoriālajai nodaļai. Kontaktinformācija pieejama šeit!

Uz šā lēmuma izskatīšanas Regulatora padomes sēdi tika uzaicināti Komersantu pārstāvji. SIA "Lattelecom" pārstāvis iebilda pret savienojuma pabeigšanas fiksētajā tīklā tarifa augšējās robežas noteikšanas metodi, aicinot Regulatoru izmantot LRIC modeli, kā arī pret šajā lēmumā noteiktās tarifa augšējās robežas spēkā stāšanās datumu — AS "Latvenergo" pārstāvis pauda atbalstu Regulatora sagatavotajam lēmuma projektam un ar šo lēmumu noteiktās steidzami ieņēmumi tīklā pabeigšanas fiksētajā tīklā tarifa augšējās robežas piemērošanai no Regulators secina 1.

Nodokļu parādnieki

Regulators, nosakot savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu, vadās no Elektronisko sakaru likuma 8. Regulators, pieņemot šo lēmumu un vadoties no Elektronisko sakaru binārās opcijas 250 8.

steidzami ieņēmumi tīklā

Regulators, nosakot savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu, ir izmantojis Elektronisko sakaru likuma Eiropas Savienības valstu vidējais savienojuma pabeigšanas fiksētajā tīklā tarifs, kas aprēķināts, izmantojot Tarifu ieteikumam atbilstošu izmaksu aprēķināšanas modeli, ir atbilstošs efektīva operatora izmaksām savienojuma pabeigšanas pakalpojuma fiksētajā tīklā nodrošināšanai.

Eiropas Savienības labākā prakse, ieviešot Tarifu ieteikumam atbilstošus izmaksu aprēķināšanas modeļus, un informācija par efektīva operatora izmaksām savienojuma pabeigšanai fiksētajā tīklā ir pieejama un pietiekama, lai pamatojoties uz to, veiktu salīdzinošo novērtēšanu angļu val. Tarifu ieteikums pamato simetrisku, uz efektīva operatora izmaksām balstītu tarifu ieviešanu, norādot, ka tirgos, kur elektronisko sakaru komersantu starpā tirgus ir sadalīts nesimetriski, var rasties situācija, kurā mazāko konkurentu maksājumi lielākajiem konkurentiem krietni pieaug.

Rūta Kesnere, DB komentāru nodaļas redaktore,

Augstiem savienojuma pabeigšanas tarifiem ir tendence veicināt augstus mazumtirdzniecības tarifus par izejošajiem izsaukumiem un attiecīgi — mazāku steidzami ieņēmumi tīklā apjomu, tā mazinot galalietotāju labklājību. Saskaņā ar BEREC ziņojumu vidējais savienojuma pabeigšanas tarifs Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kas ir aprēķinājušas un ieviesušas savienojuma pabeigšanas fiksētajā telefonu tīklā tarifus atbilstoši Tarifu ieteikumam, Ņemot vērā iepriekš minēto, efektīva operatora izmaksas savienojuma pabeigšanai fiksētajā tīklā ir mainījušās un Regulatora Lēmuma Nr.

Latvijā fiksētajā tīklā tiek piemērota savienojuma steidzami ieņēmumi tīklā maksa un maksa par izsaukuma minūti.

  • Informācija presei Veselības ministrija aicina ikvienu būt saprotošam — ņemot vērā lielo interesei par Covid testiem un laboratoriju kapacitāti, šobrīd ir izveidojušās ilgas gaidīšanas rindas uz Covid testēšanu.
  • Opcijas laika vērtība un tās faktori

Regulators, pieņemot, ka viena izsaukuma ilgums ir 3 minūtes, un ņemot vērā savienojuma ierīkošanas maksu, ir aprēķinājis, ka kopš SIA "Lattelecom" Izmaksu ziņojumā iesniegtās savienojuma pabeigšanas pakalpojumu sniegšanas faktiskās izmaksas