AR IRON MOUNTAIN INSIGHT SATURA PAKALPOJUMU PLATFORMU, JŪS VARAT:

Pārvaldības iespēja. 4. Pašreizējās pārvaldības novērtējums un alternatīvās iespējas

Funkcionālās iespējas Dokumentu pārvaldība Sistēmā Namejs ir iespēja strukturēt jebkura veida organizācijas dokumentus, kārtojot tos dokumentu mapēs un sadalot pa dokumentu veidiem.

Drošības pārvaldības sistēma

Katram dokumentu veidam iespējams izveidot vispiemērotāko dokumenta kartiņu. Dokumentu numerācija Lai korekti reģistrētu dokumentu, saskaņā ar organizācijas prasībām, iespējams uzbūvēt katrai mapei atšķirīgus dokumenta numurus, veidojot tos pēc konstruktora principa. Darba vide Katram lietotājam iespējams izveidot ērtu darba vidi saskaņā ar veicamajiem darba uzdevumiem no atsevišķiem funkcionālajiem blokiem tā, lai pēc iespējas ērtāk un operatīvāk varētu veikt savus ikdienas pienākumus.

Kontrole Lai savlaicīgi ievērotu uzdevumu un dokumentu izpildes termiņus, iespējams sekot līdz to izpildes gaitai, pārvaldības iespēja nepieciešamības saviem vai padoto uzdevumiem, dokumentu kontroles termiņiem, par uzdevumu izpildi saņemot sev vēlamos e-pasta paziņojumus. Uzdevumu pārvaldība Dokumentu aprites procesi tiek realizēti ar rezolūciju, uzdevumu un uzdevumu plūsmu palīdzību.

  1. Kā nopelnīt naudu par binārām opcijām no nulles
  2. Šis risinājums vislabāk būs piemērots ražošanas uzņēmumiem, kas specializējas projektu izstrādē, ražo liela izmēra dārgus specializētos produktus un vēlas labāk pārvaldīt iesniegtās pretenzijas, izveidot stingras pretenziju pārvaldības procedūras un uzturēt pēc iespējas labākas attiecības ar saviem klientiem.

Pārvaldības iespēja uzdevumi un to izpildes statuss redzams īpašā dokumenta šķirklī. Meklēšana Sistēma nodrošina plašas meklēšanas iespējas, kas ļauj atrast vajadzīgo dokumentu ar ātrās vai izvērstās meklēšanas palīdzību. Vadītāja darba vieta Lai atvieglotu vadītāja darba procesu, izveidota vadītāja darba vieta, kas ļauj operatīvi uzdot rezolūcijas un uzdevumus, apskatot pievienoto datņu priekšskatus, ātri akceptēt uzdevumu izpildi un parakstīt dokumentus.

Satura rādītājs

Papildus vadītājam ir iespēja izmantot rezolūciju projektus, kurus sagatavo viņa palīgs, vienkārši šīs pārvaldības iespēja akceptējot vai noraidot. Mobilitāte Lai nodrošinātu darbu nepārtrauktību mūsu dinamiskajā darba ritmā, iespējams strādāt ar sistēmu no mobilajām ierīcēm.

Dokumentu sagataves Darba optimizācijas ieteicams izmantot dokumentu sagataves, kuras satur nepieciešamo dokumenta tekstu un informāciju no dokumenta kartiņas laukiem.

Laikmetā, kad konkurence un informācijas apjoms nemitīgi pieaug, klientu izvēli bieži nosaka uzņēmuma reputācija, atpazīstamība un spēja pielāgot savas darbības procesus patērētāju vēlmēm. Sevišķi nozīmīgi tas ir uzņēmumiem, kas strādā starptautiskā vidē un kurus vērtē, ne tikai galapatērētājs, bet arī potenciālais sadarbības partneris. Visefektīvākais veids kā sasniegt šos mērķus, ir kvalitātes vadības sistēma, kas sertificēta atbilstoši starptautiski atzītam ISO standartam. Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts apliecina, ka organizācijā pārvaldības iespēja noteikta kārtība, kādā tiek izpildītas klienta prasības, sākot ar pasūtījumu pieņemšanu līdz tā pilnīgai izpildei.

Versiju pārvaldība Sistēma nodrošina komandas kopdarbu ar dokumentiem: rediģēšanai piedāvā jaunāko dokumenta versiju, bet saglabā dokumenta darba versijas, lai atsekotu dokumenta izmaiņu vēsturi.

Projektu dokumenti Sistēmā izveidota iespēja ievadītos dokumentus papildus kārtot pa projektiem ērtākam projekta grupas kopdarbam.

pārvaldības iespēja

Prombūtņu pārvaldība Norādot sistēmā darbinieka prombūtnes, sistēma turpmāk automātiski deleģēs šim darbiniekam uzdotos uzdevumus norādītajam aizvietotājam. Pārskati Nepieciešamos kopsavilkumus iespējams iegūt izmantojot pārskatu funkcionalitāti, kura apstrādās pat ievērojamus datu apjomus, netraucējot sistēmas darbībai, jo pārskatu sagatavošanas process notiek asinhroni.

pārvaldības iespēja

Rīki Darba plūsmu automatizācijas rīks, kas ļauj lietotājam bez speciālām tehniskām zināšanām konfigurēt dokumentu aprites procesus. Skenēšana No sistēmas izsaucot skenēšanas programmu nav nepieciešams saglabāt un augušuplādēt dokumentus.

Tīkla skenera izmantošana ļauj skenēt lielu dokumentu apjomu un iesūtīt tos sistēmā. Elektroniskais paraksts Ar sistēmā iebūvēto funkcionalitāti iespējams dokumentus parakstīt uzreiz sistēmā ar elektronisko parakstu, izveidojot elektronisko dokumentu, pat parakstīt vienlaicīgi vairākus dokumentus.

Elektroniski parakstītos saņemtos dokumentus sistēma automātiski pārbauda, saglabā pārbaudes rezultātus un izpako saturu lietotājam ērti apskatāmā formā. Oficiālā elektroniskā adrese DVS Namejs nodrošina iespēju iestādēm un uzņēmumiem apmainīties ar informāciju, izmantojot e-adresi. Uz e-adresi nosūtītie dokumenti nonāk tieši sistēmā un tāpat tos var arī nosūtīt, kā arī veidot korespondentu apakšadreses, ja nepieciešams.

Datubāzu pārvaldības sistēma

Pārlūku izmantošana Sistēma ir darbināma no visiem populārākajiem interneta pārlūkiem, piemēram, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, izmantojot to aktuālākās versijas. Lietotāju pārvaldība Sistēmā katram lietotājam ir nodrošināta piekļuve saskaņā ar viņa lomu un pieejas tiesībām. Ērtākai lietotāju pārvaldības iespēja pārvaldībai lietotāji ir pārvaldības iespēja lietotāju grupās, kuras izmanto Active Directory izveidotās grupas.

Konfigurēšana Ar sistēmā iebūvēto administrēšanas moduli pārvaldības iespēja var pielāgot sistēmu organizācijas biznesa procesiem, veidot savus procesus, veidot un papildināt dokumentu kartiņas, dokumentu veidus un citus parametrus, bez izstrādātāja iesaistīšanās.

pārvaldības iespēja

Dažādu datņu veidu atbalsts Sistēma atļauj lietotajiem izmantot tādus pārvaldības iespēja tipus, kādi ir darbam nepieciešami un kādus administrators ir norādījis.

Ja nepieciešams, datņu tipus ir iespējams papildināt. Papildus moduļi Iestādes sanāksmju pārvaldības modulis Modulis pārvaldības iespēja automatizēt visu sanāksmēm nepieciešamo darba procesu: sanāksmes dokumentu sagatavošana, darba kārtības sagatavošana, sēdes norisi ar vai bez elektroniskas balsošanas par darba kārtības jautājumiem un iesniegtajiem priekšlikumiem, sanāksmes protokola ģenerēšana u.

Kalendāra modulis Nodrošina iestādes amatpersonas darba plānošanu, apmeklētāju vizītes un citu notikumu reģistrāciju, resursu plānošanu dienas, nedēļas un mēneša griezumā, diferencētas pieejas tiesības personu kalendāriem, kā arī apmeklētāju statistikas iegūšanu. Lietu pārvaldības modulis Modulis ļauj strukturēt DVS Namejs esošos pārvaldības iespēja biznesa lietās, norādot gan lietai, gan tajā esošajiem dokumentiem papildu metadatus.

Ugunsdrošība

Lietas tiek hierarhiski kārtotas lietu kategorijās un, ja nepieciešams, apakškategorijās. Lietā esošajiem dokumentiem var norādīt papildu metadatus. Viens dokuments var tikt iekļauts vairākās lietās. Integrācija Integrācija ar mobilajām pārvaldības iespēja Modernās tehnoloģijas, uz kuru pamata sistēma ir izstrādāta, atļauj pilnvērtīgi strādāt ar to no dažādām mobilajām iekārtām.

Integrācija ar Microsoft Office Sistēma ļauj veidot un rediģēt MS Office dokumentus tieši no sistēmas, izsaucot atbilstošās programmas. Sistēmas atlasītos sarakstus meklēšanas rezultātus, mapju sarakstus u. Integrācija ar skeneriem No sistēmas izsaucot skenēšanas programmu nav nepieciešams saglabāt un augušuplādēt dokumentus. Integrācija ar DIV Lai nodrošinātu operatīvu un drošu informācijas apmaiņu, realizēta integrācija ar Publiskās pārvaldes dokumentu integrācijas vidi DIVkas nodrošina procesu atsekošanu un drošu dokumentu nogādi no vienas dokumentu vadības sistēmas otrai.

Integrācija ar e-pastu Sistēma ir integrēta ar e-pastu, lai lietotāji saņemtu paziņojumus par notikumiem, kas saistīti ar uzdevumiem, termiņiem utml.

Rīgas metropoles areāla pārvaldības attīstības iespējas

Integrācija ar citām sistēmām Elastīgo, atvērto integrācijas standartu dēļ sistēmu viegli pārvaldības iespēja integrēt ar citām sistēmām. Piemēram Personāla sistēmu, pārvaldības iespēja saņemtu informāciju par darbinieku prombūtnēm, ar citām organizācijas sistēmām, kuras izveido dokumentus un nodot tos DVS Namejs.

Atbalsts Sistēma ir vienkārša lietošanā, ar ērtu, lietotājam draudzīgu un intuitīvu interfeisu, taču vienlaikus ar plašu funkcionalitāti, kas ļauj veikt visus ar dokumentu apriti saistītos uzdevumus.

pārvaldības iespēja

Lietotājiem ir pieejami Lietotāju atbalsta dienesta pakalpojumi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem: atbalsta tālrunis, e-pasts, problēmu pieteikšanas rīks un konsultācijas. Dokumentācija Darbam ar sistēmu ir pieejama plaša dokumentācija — sākot no lietotāja un administratora rokasgrāmatas, beidzot ar apmācību materiāliem konkrētu uzdevumu veikšanai.

Apmācības Sistēmas lietotājiem tiek piedāvātas apmācības darbam ar sistēmu: gan ekspertu apmācības, gan lietotāju, gan administratoru, gan vadītāju apmācības. Iespējams arī pielāgot speciālu apmācības programmu.

Notiks labas pārvaldības ekspertu diskusija “Riski – iespēja vai šķērslis attīstībai?”

Video instrukcijas Īsas, tematiskas video apmācības, kuras ļauj reģistrētiem lietotājiem apgūt darbu ar sistēmu sev ērtā tempā pašmācības ceļā vai atsvaidzināt atmiņā sistēmas iespējas pēc prombūtnes. Prasības tehniskajam nodrošinājumam DVS Namejs ir tīmekļa lietojums, kas nozīmē, ka visa programmatūra atrodas uz serveriem, lietotājam nav nepieciešams veikt nekādas papildu instalācijas.

Tiešās pārvaldes institucionālās sistēmas izveidošana Tiešās pārvaldes institucionālo sistēmu veido un tās darba organizāciju nosaka Ministru kabinets. Tiešās pārvaldes iestāžu uzskaite 15 Izslēgts no Pārejas noteikumu Tiešās pārvaldes iestādes izveidošana, reorganizācija un likvidācija 1 Ministru kabinets izveido, reorganizē un likvidē tiešās pārvaldes iestādi, pamatojoties uz likumu vai pēc savas iniciatīvas, ievērojot valsts pārvaldes principus, veicot funkciju izvērtējumu, funkciju un pakalpojumu izmaksu salīdzinājumu un izvērtējot ietekmi uz iestādes saistībām. Tiešās pārvaldības iespēja iestādes nolikums 1 Tiešās pārvaldes iestādes darbību reglamentē Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

Uz lietotāja darba stacijas jābūt tādai programmatūrai, kādas pievienotās datnes sistēmā tiks apstrādātas, piemēram, ja organizācija strādā ar MS Office dokumentiem, tad uz lietotāja darba stacijas jābūt MS Excel un MS Word, vai Adobe Acrobat Reader, pārvaldības iespēja pievieno dokumentus pdf formātā.

Ja Pasūtītāja rīcībā robotu bots pelna naudu savas servera tehnikas, iesakām izmantot mākoņa risinājumu. Nepieciešamās infrastruktūras novērtējumu varat saņemt konsultējoties ar RIX Technologies speciālistiem info namejs.

  • Tendenču līniju kanāli
  • PIEKRASTE — atklātās kāpas, pludmale Tūrisma un rekreācijas intensifikācija Tūrisma intensifikācijas rezultātā tiek palielināta antropogēnā slodze, kuras rezultātā prognozējama vairāku ekosistēmu pakalpojumu stāvokļa pasliktināšanās un kompromisu situācija starp dažādiem ekosistēmu pakalpojumiem.
  • Bināro iespēju minimālais depozīts 10 USD
  • 4. Pašreizējās pārvaldības novērtējums un alternatīvās iespējas – Life
  • Cme bitcoin
  • DVS Namejs iespējas
  • Valsts pārvaldes iekārtas likums
  • Notiks labas pārvaldības ekspertu diskusija “Riski – iespēja vai šķērslis attīstībai?” - LV portāls