Latvijā gadā identificēti 48 cilvēku tirdzniecības upuri - LV portāls

Kādas iespējas dod tirdzniecība, Notikuma apraksts

Saturs

  Sīkāk par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu Latvijā Iekšlietu ministrijas IeM sagatavotajā pārskatā par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu Latvijā Vervētāju vidū gan paziņas, gan ģimenes locekļi Pārskatā secināts, ka Latvija ir gan cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes, mērķa un tranzīta valsts, gan valsts, kuras iekšienē notiek cilvēku tirdzniecība. Savukārt cilvēku tirdzniecības upuru vervētāji pārsvarā ir paziņas, darbā iekārtošanas pakalpojumu sniedzēji un ģimenes locekļi.

  Saistītās dzīves situācijas: Mana. Aqui troquei o checkbox por divs e links. Sagatavošanās starptautiskai tirdzniecībai 1.

  kādas iespējas dod tirdzniecība

  Sagatavošanās starptautiskai tirdzniecībai Starptautiskas tirdzniecības uzsākšana ir svarīgs un komplicēts solis uzņēmējdarbības procesā. Lai uzsāktu tirdzniecību ārpus valsts robežām, Eiropas Savienībā vai trešajās valstīs, nepieciešams veikt tirgus izpēti un analīzi, kādas iespējas dod tirdzniecība tirgus izmēru un potenciālo attīstību, konkurentu cenu līmeni, specifiku, nacionālās īpatnības, iedzīvotāju paradumus, produkta lietošanas ieradumus, kā arī likumdošanas prasības, un uzzināt, kādus soļus būs nepieciešams spert.

  kādas iespējas dod tirdzniecība

  LIAA tīmekļa vietnē pieejami praktiski un informatīvi resursi, kas noderētu uzņēmējiem, kuri plāno savā darbībā iekļaut importu un eksportu. Pārtikas un augu izcelsmes produkti: Lai pārtikas apritē iesaistīts uzņēmums savu produkciju varētu izplatīt Latvijas teritorijā un citviet Eiropas Savienības ES iekšējā tirgū, tam ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā PVDpārtikas ražošanas un izplatīšanas procesā jāievēro Latvijas un Eiropas Savienības ES normatīvajos aktos noteiktās prasībaskā arī saražotajai produkcijai ir jābūt kvalitatīvai un drošai patērētājiem.

  Par pārtikas uz augu kādas iespējas dod tirdzniecība produktu ražošanu lasiet dzīves situācijas aprakstā Ražošana mājas apstākļos. Informācija par to, kādas normatīvo aktu prasības jāievēro pārtikas produktu ražotājiem, lai to darbība un saražotā produkcija atbilstu Latvijas un ES prasībām, kā arī labas higiēnas prakses vadlīnijas atrodamas Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.

  kādas iespējas dod tirdzniecība

  Dzīvnieki, to pārvietošanas prasības: Dzīvnieku aizsardzībai pārvadājuma laikā ir izstrādāti normatīvie aktikas ietver prasības, kuras ir jāievēro visos dzīvnieku pārvadāšanas gadījumos. Detalizētās prasības satur informāciju: prasības transportlīdzeklim, informāciju par pārvadāšanas kārtību un citiem nosacījumiem, kas ir jāievēro pārvadātājiem, ņemot vērā pārvadājuma ilgumu un to, kādi dzīvnieki tiek pārvadāti.

  Ikvienam, kurš nodarbojas ar dzīvnieku pārvadāšanu saimnieciskos nolūkos, ņemot vērā pārvadājuma veidu, ir jābūt pārvadātāja atļaujai un pavaddokumentiem. Pārvietojot dzīvniekus starp Eiropas Savienības ES dalībvalstīm, nepieciešamo informāciju nodrošina ES iekšējās elektroniskās sistēmas TRACES veterinārais sertifikāts un, tālo pārvadājumu gadījumā, pārvadājuma žurnāls.

  kādas iespējas dod tirdzniecība