Atbilstība normatīvo aktu prasībām

Noguldījuma ar opcijām pārsniegšana

Saturs

  noguldījuma ar opcijām pārsniegšana

  Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme un aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta attiecīgi 0. Padome paredz, ka tās tiks veiktas tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai nostiprinātu tās monetārās politikas procentu likmju stimulējošo ietekmi, un tiks pārtrauktas neilgi pirms tam, kad tā būs sākusi paaugstināt galvenās ECB procentu likmes.

  noguldījuma ar opcijām pārsniegšana

  Katras operācijas procentu likme tagad tiks noteikta atbilstoši Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju vidējai procentu likmei attiecīgās ITRMO laikā. Bankām, kuru atbilstošo neto aizdevumu apjoms pārsniegs noteiktu robežvērtību, ITRMO III operācijās piemērotā likme būs zemāka un tās viszemākais līmenis varēs būt vienāds ar noguldījumu iespējas uz nakti vidējo procentu likmi attiecīgās operācijas laikā.

  Operāciju termiņš tiks pagarināts no 2 gadiem līdz 3 gadiem. Atsevišķi paziņojumi presei ar sīkāku informāciju par Padomes veiktajiem pasākumiem tiks publicēti šodien plkst.

  noguldījuma ar opcijām pārsniegšana

  Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk.

  noguldījuma ar opcijām pārsniegšana