Ikdienas nepieciešamie priekšmeti

Lente tirdzniecībā, Etiķešu lentes

Saturs

  lente tirdzniecībā

  Šogad Jūrmalā līdz šim izsniegtas tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas lente tirdzniecībā komersantam, Jūrmalas pilsētas domes sēdē nolemts līdz šā gada beigām lente tirdzniecībā periodu, kurā uz nomas maksas atvieglojumiem var pieteikties tie uzņēmēji, kuri nomā nekustamo īpašumu vai zemi no Jūrmalas pilsētas domes.

  Uz atvieglojumu vai atbrīvojumu var pieteikties tie uzņēmēji, kuriem saistībā ar Covid izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Līdz lente tirdzniecībā Covid radītās ietekmes dēļ nomas maksas atvieglojumiem pieteikušies astoņi Jūrmalas uzņēmēji. No nomas maksas pilnībā tiks atbrīvoti tie nomnieki, kuri noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto lente tirdzniecībā darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid infekcijas izplatības ierobežošanai.

  lente tirdzniecībā

  Savukārt tiem uzņēmējiem, kuri turpina savu darbību, bet kuriem samazinājušies ienākumi, nomas maksa tiks samazināta atbilstoši ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī. Lai pretendētu uz nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, uzņēmējiem jāvēršas Jūrmalas pilsētas domē.

  lente tirdzniecībā

  Lasīt visus komentārus 0.