Lielākais ienākums tīklā, Diferencēti neapliekamo minimumu piemēros, iesniedzot gada deklarāciju

Lielākais interneta ienākums, No tuva radinieka saņemto dāvinājumu ar nodokli neapliek - LV portāls

Saturs

  Latvijā e-pārvaldes izmantošana dažādās iedzīvotāju lielākais interneta ienākums grupās kopumā ir līdzīga pasaulē novērotajām tendencēm.

  lielākais interneta ienākums

  Savukārt, atšķirībā no pasaules pieredzes, kur gan internetu, gan e-pārvaldi salīdzinoši biežāk izmanto vīrieši, Latvijā nav vērojamas nozīmīgas e-pārvaldes izmantošanas iezīmes atkarībā no dzimuma, toties interneta izmantošana kopumā gan joprojām biežāk ir vērojama Latvijas vīriešu vidū. Jāpiebilst, ka arī interneta izmantošana ir izplatītāka tieši šajās iedzīvotāju grupās.

  lielākais interneta ienākums

  Tas ir likumsakarīgi, jo izglītības rādītāji parasti ir ciešā sakarībā ar vecuma rādītājiem un tieši jauniešu grupās ir lielākais e-pārvaldes lietotāju pieaugums. Viens no galvenajiem uzdevumiem visu pasaules valstu valdībām ir iedrošināt lietotājus uzticēt personīgo informāciju un veikt maksājumus tiešsaistē.

  lielākais interneta ienākums

  Tomēr lielākais interneta ienākums ar valdības iestādēm joprojām galvenokārt izpaužas drīzāk kā piekļuve informācijai, nevis tās sniegšana. Informācijas meklētāju profils ir līdzīgs e-pārvaldes izmantotāju kopējam profilam — informāciju Latvijas valsts vai pašvaldību iestāžu mājas lapās salīdzinoši biežāk meklē jaunieši vecumā līdz 35 gadiem, iedzīvotāji ar augstāku izglītības līmeni, kā arī cilvēki ar vidējiem vai augstiem ģimenes ienākumiem tātad, ar vismaz 50 latiem mēnesī uz raksturo finansiālās neatkarības koeficients ģimenes locekli.

  Viens no galvenajiem faktoriem, kas kavē personīgās informācijas nodošanu vietējām varas iestādēm caur internetu, ir tiešsaistes informācijas drošības jautājums. Līdz ar to var secināt, ka, lai arī pasaulē e-pārvaldes pakalpojumu izmantošana turpina lēnām pieaugt, valdības iestādēm ir jāturpina ieguldīt spēkus, lai iedrošinātu arī turpmāku tiešsaistes izmantošanu.

  Uzlabota piekļuve internetam, palielināts pieslēguma ātrums, mārketings un komunikācija, kā arī mājas lapas funkcionalitāte ir galvenie instrumenti e-pārvaldes izmantošanas sekmēšanai, bet viens no būtiskiem izaicinājumiem, ar ko joprojām saskaras valdības visā pasaulē, ir pārliecināt esošos un potenciālos e-pārvaldes izmantotājus, ka tas ir droši sniegt personīga rakstura informāciju tiešsaistē.

  Laikā, kad arvien vairāk iedzīvotāju pievēršas internetam kā informācijas avotam, vienlaikus pieaug arī bažas par personīgās informācijas pieejamību urķiem hakeriem un nesankcionētā e-pasta spama sūtītājiem.

  lielākais interneta ienākums

  Visas pasaules valdībām vajadzētu lielākais interneta ienākums sabiedrības bailes, informējot par drošības līdzekļiem, kas tiek izmantoti, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personīgai informācijai, kas rezultātā sekmētu uzticēšanās pieaugumu e-pārvaldei. Attiecībā uz Latvijas situāciju, jau trešo gadu pēc kārtas, kopš tiek veikt šis pētījums, varam novērot, ka, pieaugot interneta izmantošanas rādītājiem iedzīvotāju vidū, pieaug arī e-pārvaldes izmantošana.

  Bet tikai ar interneta izmantošanas pieaugumu vien e-pārvaldes attīstību nevar sekmēt — ir jābūt arī adekvātam interneta saturam, t.

  lielākais interneta ienākums

  Pasaules pētījuma kopsavilkumu var ielādēt šajā lapā: Detalizēts Latvijas pētījums ir pieejams šeit atskaite angļu valodā, kB vai pie projekta vadītājas. Ilva Pudule.

  Rīgā Noteikumi nosaka atsevišķu likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" turpmāk — likums normu piemērošanas kārtību attiecībā uz likumā lietotajiem terminiem un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli turpmāk — nodoklis apliekamā ienākuma noteikšanas kārtības dažādiem aspektiem, tai skaitā: 1.